Maa Durga ki pooja karne se hamari sari manokamnao ki poori hoti he jisse ham sabko milkar maa durga ki pooja karna chahiye 

Maa Durga ki pooja karne se hamari sari manokamnao ki poorti hoti he jisse ham sabko milkar maa durga ki pooja karna chahiye  

Maa Durga hame jivan jine ki raah dikhlari he or hame sahi rasta dikhlati he

Hamari kul deve maa Durga ne hame har pareshani se hamara niwaran kiya or hame rasta dikhaya he